elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Środa 28.02.2024
Jesteś tutaj:

Rejestry

Akta osobowe pracowników
Komórka prowadząca: Sekretariat Szkoły Podstawowejnr 33 w Bytomiu
Podstawa prawna: Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996r. (Dz. U. z 1996r. nr 62, poz. 286 z późniejszymi zmianami)
Opis: Archiwum
Udostępnianie: Sekretariat szkoły

Arkusze ocen
Komórka prowadząca: Szkoła Podstawowa nr 33 w Bytomiu
Podstawa prawna: Rozp. MENiS z dn. 19 lutego 2002r. (DZ.U. nr 23 poz. 225 z późniejszymi zmianami)
Opis: Archiwum
Udostępnianie: Dyrektor szkoły

Dzienniki lekcyjne
Komórka prowadząca: Dyrektor szkoły
Podstawa prawna: Rozp. MENiS z dn. 19 lutego 2002r. (DZ.U. nr 23 poz. 225 z późniejszymi zmianami)
Opis: Archiwum
Udostępnianie: Dyrektor szkoły

Dzienniki zajęć pozalekcyjnych
Komórka prowadząca: Szkoła Podstawowa nr 33 w Bytomiu
Podstawa prawna: Rozp. MENiS z dn. 19 lutego 2002r. (Dz. U. nr 23, poz. 225 z późniejszymi zmianami)
Opis: Archiwum
Udostępnianie: Dyrektor szkoły

Księga ewidencji
Komórka prowadząca: Szkoła Podstawowa nr 33 w Bytomiu
Podstawa prawna: Rozp. MENiS z dn. 19 lutego 2002r. (DZ.U. nr 23 poz. 225 z późniejszymi zmianami)
Opis: Ewidencja
Udostępnianie: Sekretariat szkoły

Księga uczniów
Komórka prowadząca: Szkoła podstawowa nr 33 w Bytomiu
Podstawa prawna: Rozp. MENiS z dn. 19 lutego 2002r. (Dz. U. nr 23, poz. 225 z późniejszymi zmianami)
Opis: Ewidencja
Udostępnianie: Sekretariat szkoły

Księga zastępstw
Komórka prowadząca: Szkoła Podstawowa nr 33 w Bytomiu
Podstawa prawna: Rozp. MENiS z dn. 19 lutego 2002r. (Dz. U. nr 23, poz. 225 z późniejszymi zmianami)
Opis: Ewidencja
Udostępnianie: Dyrektor szkoły

Księgi inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Komórka prowadząca: Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 33 Bytomiu
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze zmianami)
Opis: Ewidencja
Udostępnianie: Sekretariat szkoły

Protokoły narad Rady Pedagogicznej
Komórka prowadząca: Szkoła Podstawowa nr 33 w Bytomiu
Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. 2004 Nr 256 poz. 2572 ze zmianami)
Opis: Archiwum
Udostępnianie: Dyrektor szkoły

Rejestr legitymacji szkolnych
Komórka prowadząca: Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 33 w Bytomiu
Podstawa prawna: Rozp. MENiS z dn. 14 marca 2005r. (Dz. U. z 2005r. nr 58, poz. 504 z późniejszymi zmianami)
Opis: Rejestr
Udostępnianie: Sekretariat szkoły

Rejestr skarg i wniosków
Komórka prowadząca: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 33 w Bytomiu
Podstawa prawna: Art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)
Opis: Rejestr
Udostępnianie: Dyrektor Szkoły

Rejestr Świadectw Szkolnych
Komórka prowadząca: Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 33 w Bytomiu
Podstawa prawna: Rozp. MENiS z dn. 14. marca 2005r. (Dz. U. nr 58, poz. 504 z późniejszymi zmianami)
Opis: Rejestr
Udostępnianie: Sekretariat szkoły

Rejestr wypadków uczniów
Komórka prowadząca: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 33 w Bytomiu
Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. (Dz.U. Nr 6 z 22.01.2003 r. poz. 69 ze zmianami)
Opis: Rejestr
Udostępnianie: Dyrektor szkoły

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 33 w Bytomiu
Odpowiadający za treść: Zofia Jastrząb
Wprowadził informację: Zofia Jastrząb
Edytował informację: Zofia Jastrząb
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 04.06.2021
Data udostępnienia informacji: 04.06.2021
Data ostatniej aktualizacji: 07.06.2021
Liczba wyświetleń: 395
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
07.06.2021
08:34:30
edycja
Zofia Jastrząb
Rejestry
04.06.2021
11:28:07
edycja
Zofia Jastrząb
Rejestry
04.06.2021
11:26:53
edycja
Zofia Jastrząb
Rejestry
04.06.2021
11:26:51
dodanie
Zofia Jastrząb
Rejestry